ReadyPlanet.com


Admission 54


เด็กม.5 ปีนี้ทุกโปรดอ่าน!!

ทปอ.ได้จัดทำข้อสรุป องค์ประกอบและค่าน้ำหนักที่จะใช้ในการสอบคัดเลือกในระบบAdmission  ปีการศึกษา 2554 ปรับปรุงใหม่ดังนี้

•องค์ประกอบหรือค่าน้ำหนักปีการศึกษา 2553
•การแยก PAT2 วิทยาศาสตร์ออกเป็น
PAT 2.1 เคมี
PAT 2.2 ฟิสิกส์
PAT 2.3 ชีววิทยา
•การสอบ GAT/PAT ควรลดเหลือ 2 ครั้ง
•จัดสอบเฉพาะนักเรียน ม.6 เท่านั้น
•เก็บคะแนนไว้ 2 ปีนับจากวันสอบ
•คงเวลาสอบ GAT ไว้ 3 ชั่วโมง ส่วน PAT เหลือ 2 ชั่วโมง
•คะแนนสูงสุดควรพิจารณาจากคะแนนดิบหรือคะแนนมาตรฐาน  ซึ่งแปลงจากคะแนนดิบ เพื่อให้อยู่ในสเกลเดียวกัน


--------------------------------------------------------------------------------


 

การแจกแจงรายละเอียดองค์ประกอบ Admission 2554 ของแต่ละกลุ่มสาขา รวม 9 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์
1.1 คณะทันแพทย์ศาสตร์/ พยาบาลศาสตร์
GPAX 20%, O-NET 30%, GAT 30%, PAT 2=20%

1.2 เภสัชศาสตร์
GPAX 10%, O-NET 20%, GAT 20%, PAT 2=50%

1.3 สัตวแพทย์
GPAX 10%, O-NET 30%, GAT 20%, PAT 2.1=10%, PAT 2.2=20%, PAT 2.3=10%

1.4 สหเวชศาสตร์ (เทคนิคการแพทย์/ กายภาพบำบัด/กิจกรรมบำบัด)
GPAX 10%, O-NET 20%, GAT 10%, PAT 1=15%, PAT 2.1=15%, PAT 2.2=15%, PAT 2.3=15%

1.5 สาธารณสุขศาสตร์
GPAX 10%, O-NET 30%, GAT 20%, PAT 1=10%, PAT 2.1=10%, PAT 2.2=10%, PAT 2.3=10%

1.6 วิทยาศาสตร์การกีฬา
GPAX 10%, O-NET 30%, GAT 20%, PAT 1=10%, PAT 2=30%

2. กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
2.1 วิทยาศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติเทคโนโลยีสารสนเทศ GPAX 10%, O-NET 20%, GAT 10%, PAT 1=15%, PAT 2.1=15%, PAT 2.2=15%, PAT 2.3=15%

3. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
GPAX 10%, O-NET 10%, GAT 20%, PAT 1=20%, PAT 2=40%

4. กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์
GPAX 20%, O-NET 30%, GAT 10%, PAT 4=40%

5. กลุ่มเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
GPAX 20%, O-NET 30%, GAT 10%, PAT 1=10%, PAT 2=30%

6.1 กลุ่มบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี ท่องเที่ยวและโรงแรม เศรษฐศาสตร์
GPAX 10%, O-NET 40%, GAT 30%, PAT 1=20%

6.2 ท่องเที่ยวและโรงแรม
GPAX 20%, O-NET 30%, GAT 50%

7. กลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/พลศึกษาและสุขศึกษา
GPAX 10%, O-NET 30%, GAT 20%, PAT 5=40%

8.กลุ่มศิลปกรรม ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ วิจิตรศิลป์ และศิลปะประยุกต์
GPAX 20%, O-NET 20%, GAT 10%, PAT 6=50%

9.กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

รูปแบบที่ 1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์
GPAX 20%, O-NET 20%, GAT 40%, PAT 1=20%

รูปแบบที่ 2 พื้นฐานศิลปกรรมศาสตร์
2.1 GPAX 20%, O-NET 20%, GAT 60%
2.2 GPAX 20%, O-NET 20%, GAT 40%, PAT 7=20%

อ่าให้เครดิตหน่อยนึง http://www.tlcthai.com/webboard/view_topic.php?table_id=1&cate_id=194&post_id=70668&title=องค์ประกอบ-Admission-ปีการศึกษา-2554-ปรับปรุงใหม่!!-เห็นด้วยไหม 
 ผู้ตั้งกระทู้ สุดยอดกวดวิชา :: วันที่ลงประกาศ 2010-10-17 20:44:17


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3259554)

ขอบคุณที่บอกครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น wiseman วันที่ตอบ 2010-10-17 20:51:07


ความคิดเห็นที่ 2 (3279328)

รบกวนฝากเวปทดสอบ admission online ที่ www.admissiontestfinal.com ครับ.

ผู้แสดงความคิดเห็น admission วันที่ตอบ 2011-01-07 20:12:25


ความคิดเห็นที่ 3 (3296112)

ขอบคุณคับที่บอกๆๆๆๆ

และคงไม่มีการแก้ไขอีกรอบน่ะๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น Family วันที่ตอบ 2011-07-02 14:11:44[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.