ReadyPlanet.com


ปฏิทินแอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2559


  ทปอ. เผยปฏิทินแอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2559  รับสมัคร 10-17 พฤษภาคมนี้ พร้อมเร่งเวลาเร็วกว่าเดิม เพื่อให้เด็กเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย
 
            เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558 นายประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยภายหลังการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีกำหนดเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี การศึกษา 2559 ดังนี้

            - รับสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 1-20 ตุลาคม 2558 สอบวันที่ 26-27 ธันวาคม 2558 ประกาศผลสอบวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

            - รับสมัครสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 1-20 กันยายน 2558 สอบวันที่ 29 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2558 ประกาศผลสอบวันที่ 12 มกราคม 2559

            - ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศผลสอบโอเน็ต วันที่ 21 มีนาคม 2559

            - สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 6-25 มกราคม 2559 สอบวันที่ 5-8 มีนาคม 2559 ประกาศผลสอบวันที่ 12 เมษายน 2559
 
            ในการคัดเลือกในระบบรับตรงร่วมกัน หรือระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ จะเพิ่มเป็น 9 วิชาสามัญ จากเดิมคือ 7 วิชาสามัญ โดยเพิ่มวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไปและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป และคาดว่าจะมีนักเรียนเข้าสอบเพิ่มขึ้น จากเดิม 1.7 แสนคน เป็น 2.5 แสนคน
 
            สำหรับสถาบันที่เข้าร่วมในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ ให้ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปยังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) จัดทำข้อมูลให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์ วันที่ 22 เมษายน 2559 ซึ่งนักเรียนสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 26-29 เมษายน 2559 ซึ่งทาง สอท. จะแจ้งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ไปยังสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ และตัดสิทธิการสมัครแอดมิชชั่นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2559
 
            ทั้งนี้ได้มีการจำหน่ายระเบียบการแอดมิชชั่น วันที่ 6-17 พฤษภาคม 2559 รับสมัครแอดมิชชั่น วันที่ 10-17 พฤษภาคม ชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 10-19 พฤษภาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 5 มิถุนายน 2559 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 14-17 มิถุนายน 2559 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
 
            นอกจากนี้ได้มีการเร่งเวลาในการแอดมิชชั่น ในปี 2559 เร็วขึ้นจากเดิม โดยเฉพาะการประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ และ GAT/PAT เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำคะแนนไปใช้ในการรับตรงโดยไม่ต้องจัดสอบเอง และจะประกาศผลแอดมิชชั่นเร็วขึ้น 1 เดือน-1 เดือนครึ่ง เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีเวลาเตรียมความพร้อมเด็กก่อนที่จะเปิดเรียนในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน
 
            นายประสาท กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการคัดเลือกแอดมิชชั่นจะใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 20% โอเน็ต 30% ตามเดิม แต่ลดลงเหลือ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ในสัดส่วนวิชาละ 6%

            ส่วน 3 วิชาที่เหลือ คือ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จะรวมอยู่ในคะแนน GPAX ซึ่งจัดสอบโดยโรงเรียน เนื่องจากที่ผ่านมามีบางโรงเรียนปล่อยเกรด ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกัน ทปอ.จึงยังไม่ยอมรับในจุดนี้

 ผู้ตั้งกระทู้ enta :: วันที่ลงประกาศ 2015-06-17 10:42:20


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.