ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กวดวิชาเชียงใหม่ เดือนเมษายน
dot
bulletขึ้น ม.3 เรียนเมษายน
bulletขึ้น ม.4 ขึ้น ม.5 เรียนเมษายน
bulletขึ้น ม.6 เตรียมสอบ เรียนเมษายน
dot
กวดวิชาเชียงใหม่ เดือนมีนาคม
dot
bulletสอบเข้า ม.1 ม.4 มีนาคม
bulletฟื้นฟูความรู้ ม.4-ม.5 ,กวดวิชาล่วงหน้าม.6 มีนาคม
dot
กวดวิชาเชียงใหม่ เทอม 2
dot
bulletกวดวิชา ป.4 ป.5 ป.6
bulletกวดวิชา ม.1 ม.2 ม.3
bulletกวดวิชา เรียนยกแก็งค์
dot
กวดวิชาเชียงใหม่ปิดเทอมตุลาคม
dot
bulletกวดวิชาสอบเข้า ม.1,ม.4
bulletเรียนกลุ่มเล็ก(ช่วงเดือนตุลาคม)
dot
กวดวิชาเชียงใหม่ เทอม1
dot
bulletเทอม1 ป.4-5-6
bulletเทอม1 ม.1-2-3
bulletเทอม1 เรียนกลุ่มเล็ก
dot
สิ่งที่จะได้เจอ ที่ ENTA กวดวิชา
dot
bulletเพื่อนใหม่+กวดวิชา
bulletโปรโมชั่น กวดวิชา
bulletความสำเร็จ กวดวิชา
bulletคำถามที่ถามบ่อย FAQ
dot
สมัครรับข่าวสารการศึกษา ..... ตารางกวดวิชา โปรโมชั่นพิเศษ

dot
dot
รวมลิงก์น่าสนใจ
dot
bulletตารางเทอม 1
bulletตารางเรียน SUMMER
bulletตารางเทอม 2
bulletตารางตุลาคม
bulletมาวัด IQ กัน


กวดวิชา เรียนพิเศษ เข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กวดวิชา เรียนพิเศษ เข้ามหาวิทยาลัยมหิดล
กวดวิชา เรียนพิเศษ เข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร
กวดวิชา เรียนพิเศษ เข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบเข้าม.1,ม.4ปี2558 article

 

ด.ญ.สุพิชญา สุเมรุรัตน์ นักเรียนป.6 จากโรงเรียนพระหฤทัยสอบติด ม.1 โรงเรียนยุพราช

ด.ญ.ศิวนาถ พจนการุณ นักเรียนป.6 จากโรงเรียนวารีเชียงใหม่สอบติด ม.1 โรงเรียนยุพราช

 

รายชื่อนักเรียนที่สอบติด ม.1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียน สาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด.ช. ปองภพ บุญเฉลย นักเรียนป.6 จากโรงเรียนวิชัยวิทยา สอบติด ม.1 โรงเรียนสาธิตมช.

ด.ญ.ธัญวริญญ์ สุขสิทธิ์ นักเรียนป.6 จากโรงเรียนปรินส์ สอบติด ม.1 โรงเรียนสาธิตมช.

ด.ญ.นัฐพรรณ เขียวพร้อม นักเรียนป.6 จากโรงเรียนพระหฤทัย สอบติด ม.1 โรงเรียนสาธิตมช.

 

โรงเรียน ยุพราช วิทยาลัยเชียงใหม่

ด.ญ.ธันว์ธมนต์ ศุกรีเขตร์ นักเรียนป.6 จากโรงเรียนดารา สอบติด ม.1 โรงเรียนยุพราช

ด.ญ.นรมน กุยคำ นักเรียนป.6 จากโรงเรียนจิตราวิทยา สอบติด ม.1 โรงเรียนยุพราช

ด.ช.ปริตต์ ไชยสมทิพย์ นักเรียนป.6 จากโรงเรียน เทพบดินทร์ สอบติด ม.1 โรงเรียนยุพราช

ด.ช.ญานวุฒิ เทศศรีนักเรียนป.6 จากโรงเรียน พุทธิโศภณ สอบติด ม.1 โรงเรียนยุพราช

ด.ช.นัทดล ปุญญพันธุ์ นักเรียนป.6 จากโรงเรีย นอนุบาลเชียงใหม่ สอบติด ม.1 โรงเรียนยุพราช

ด.ญ.ศิวนาถ พจนการุณ นักเรียนป.6 จากโรงเรียน วารีเชียงใหม่ สอบติด ม.1 โรงเรียนยุพราช

ด.ช.เสฏฐวุฒิ กำธรกิตติกุล นักเรียนป.6 จากโรงเรียน ดารา สอบติด ม.1 โรงเรียนยุพราช

ด.ญ.ญาศิณี มีมะแม นักเรียนป.6 จากโรงเรียน พระหฤทัย สอบติด ม.1 โรงเรียนยุพราช

ด.ญ.ภาสินี ภู่หอมเจริญ นักเรียนป.6 จากโรงเรียน อนุบาลเชียงใหม่ สอบติด ม.1 โรงเรียนยุพราช

ด.ญ.เมธาพร บุญอ้วน นักเรียนป.6 จากโรงเรียน พระหฤทัยสอบติด ม.1 โรงเรียนยุพราช

ด.ญ.สุพิชญา สุเมรุรัตน์ นักเรียนป.6 จากโรงเรียน พระหฤทัย สอบติด ม.1 โรงเรียนยุพราช

 ด.ญ.พิชญธิดาสนธิศักดิ์วรรณะ นักเรียนป.6 จากโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สอบติด ม.1 โรงเรียนยุพราช

โรงเรียน วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่

ด.ช.ณฤเบศร์ คิดดี นักเรียนป.6 จากโรงเรียนธีระวัฒน์บำเพ็ญบุญ สอบติด ม.1 โรงเรียนวัฒโน

ด.ช.รัฐพงศ์ มั่งคั่ง นักเรียนป.6 จากโรงเรียนสาธิตราชภัฎเชียงใหม่ สอบติด ม.1 โรงเรียนวัฒโน

ด.ช.สุภกิณห์ จันทร์ต๊ะ นักเรียนป.6 จากโรงเรียนโกวิทธำรงค์ สอบติด ม.1 โรงเรียนวัฒโน

ด.ญ.เมมินตรา ธะนะพงค์ นักเรียนป.6จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา สอบติด ม.1 โรงเรียนวัฒโน

ด.ญ.กฤติยาณี สิงคมณี นักเรียนป.6 จากโรงเรียนพุทธิโศภณ สอบติด ม.1 โรงเรียนวัฒโน

ด.ญ.จุฑาภัทร ศรีโพธิ์ นักเรียนป.6 จากโรงเรียนพุทธิโศภณ สอบติด ม.1 โรงเรียนวัฒโน

ด.ช.วทัญญู มังคะระ นักเรียนป.6 จากโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สอบติด ม.1 โรงเรียนวัฒโน

 

 รายชื่อนักเรียนที่สอบติด ม.4 ปีการศึกษา 2558

 

โรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

นายกังวาล ดุษฎีสังเวย นักเรียนม.3จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา สอบติด ม.4 โรงเรียนยุพราช

นายพาธี แซ่ตั้ง นักเรียนม.3จากโรงเรียนวัชรวิทยา สอบติด ม.4 โรงเรียนยุพราช

นายพิชญุตม์ พุ่มพวง นักเรียนม.3จากโรงเรียนเชียงใหม่มัธยม สอบติด ม.4 โรงเรียนยุพราช

ด.ช.รณัสถ์ชัย ชัยมงคล นักเรียนม.3จากโรงเรียนเทพบดินทร์ สอบติด ม.4 โรงเรียนยุพราช

ด.ญ.วิภาดา เยาวะบุตร นักเรียนม.3จากโรงเรียนวชิราลัย สอบติด ม.4 โรงเรียนยุพราช

นายอภิวัฒน์ พัทยาวรรณ นักเรียนม.3จากโรงเรียนสรรพวิทยาคม สอบติด ม.4 โรงเรียนยุพราช

น.ส.ณัฐติกาล กิตติกรวิโรจน์ นักเรียนม.3จากโรงเรียนยุพราชสอบติด ม.4 โรงเรียนยุพราช

น.ส.ภัทจิรา หัตถกอง นักเรียนม.3จากโรงเรียนสารภีพิทยาคม สอบติด ม.4 โรงเรียนยุพราช

น.ส. อมลรดา อินวงค์ นักเรียนม.3จากโรงเรียนยุพราช สอบติด ม.4 โรงเรียนยุพราช

น.ส.อิสริยา กุณาอุด นักเรียนม.3จากโรงเรียนเชียงใหม่มัธยม สอบติด ม.4 โรงเรียนยุพราช

 

โรงเรียน วัฒโนทัยพายัพเชียงใหม่

น.ส.สุพิชญา ไชยศรี นักเรียนม.3จากโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สอบติด ม.4 โรงเรียนวัฒโน

 

 

สมัครเรียนด่วน  คอร์ส ป.6 สอบเข้า ม.1 , คอร์ส ม.3 สอบเข้า ม.4
รับจำนวนจำกัดเต็มแล้วเต็มเลยค่ะ ได้ผล ต้อง เอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่
ผลงาน "เอ็นต้ากวดวิชาเชียงใหม่" ความรู้คือมนต์วิเศษ

ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบเข้าม.1,ม.4ปี2560 article
ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี60 article
ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบเข้าม.1,ม.4ปี2559
ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี59
ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี58
ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบเข้าม.1,ม.4 ปี 2557
ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี57
ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี56
ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบเข้า ปี 2556 article
ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบติด ยุพราช
ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบติด วัฒโน
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ สอบติด สาธิตมช.
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ สอบติด สาธิตมช.
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ สอบติด สาธิตมช.
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ สอบติด สาธิตมช.
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ สอบติด สาธิตมช.
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ สอบติดห้องเรียนพิเศษวิทย์ ยุพราช
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ สอบ ติด EP ยุพราช
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ สอบติด EP วัฒโนเชียงใหม่ article
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ สอบติด สาธิตมช. article
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ สอบติด สาธิตมช. article
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ ติดยุพราช
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ ติดยุพราช
เด็กเอ็นต้ากวดวิชา ติดวัฒโน
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ ติดยุพราช
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ ติดวัฒโน
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ ติดยุพราช
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ ติดยุพราช
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ ติดวัฒโน
มากกว่า คำว่า "สุดยอดกวดวิชา"
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ ติดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ ยุพราช article
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ ติดมงฟอร์ตวิทยาลัย article
MOS สอบติดห้อง KING โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย article
มากกว่าคำว่า "กวดวิชา" ภาค 2
เด็กลำปางครับ ชอบเอ็นต้ากวดวิชาครับ เยี่ยมสุดๆ
กวดวิชาเชียงใหม่ สอนสด ที่ดีที่สุด
ดาว+เดือน คอร์ส Summer52
เด็กม.2ขึ้นม.3 คอร์สSUMMER52
เด็ก Summer'52 ครับ เลือก เอ็นต้ากวดวิชาเชียงใหม่ article
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ ติดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย article
น้อง เยลลี่ได้ 4.00Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ENTAชำนาญกวดวิชาเชียงใหม่ สอนสด เรียนพิเศษ ติวเข้ม ดีที่สุดในเชียงใหม่
ที่อยู่ :  เลขที่ 22/10 ถนนอารักษ์ ซอย 5 :  ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ 50200
     มือถือ : 08-9955-8667
กวดวิชา ติวเข้มเข้ามหาวิทยาลัย ต้องสถาบันเอ็นต้ากวดวิชาเชียงใหม่เท่านั้น ดีที่สุดในเชียงใหม่