ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กวดวิชาเชียงใหม่ เดือนเมษายน
dot
bulletขึ้น ม.3 เรียนเมษายน
bulletขึ้น ม.4 ขึ้น ม.5 เรียนเมษายน
bulletขึ้น ม.6 เตรียมสอบ เรียนเมษายน
dot
กวดวิชาเชียงใหม่ เดือนมีนาคม
dot
bulletสอบเข้า ม.1 ม.4 มีนาคม
bulletฟื้นฟูความรู้ ม.4-ม.5 ,กวดวิชาล่วงหน้าม.6 มีนาคม
dot
กวดวิชาเชียงใหม่ เทอม 2
dot
bulletกวดวิชา ป.4 ป.5 ป.6
bulletกวดวิชา ม.1 ม.2 ม.3
bulletกวดวิชา เรียนยกแก็งค์
dot
กวดวิชาเชียงใหม่ปิดเทอมตุลาคม
dot
bulletกวดวิชาสอบเข้า ม.1,ม.4
bulletเรียนกลุ่มเล็ก(ช่วงเดือนตุลาคม)
dot
กวดวิชาเชียงใหม่ เทอม1
dot
bulletเทอม1 ป.4-5-6
bulletเทอม1 ม.1-2-3
bulletเทอม1 เรียนกลุ่มเล็ก
dot
สิ่งที่จะได้เจอ ที่ ENTA กวดวิชา
dot
bulletเพื่อนใหม่+กวดวิชา
bulletโปรโมชั่น กวดวิชา
bulletความสำเร็จ กวดวิชา
bulletคำถามที่ถามบ่อย FAQ
dot
สมัครรับข่าวสารการศึกษา ..... ตารางกวดวิชา โปรโมชั่นพิเศษ

dot
dot
รวมลิงก์น่าสนใจ
dot
bulletตารางเทอม 1
bulletตารางเรียน SUMMER
bulletตารางเทอม 2
bulletตารางตุลาคม
bulletมาวัด IQ กัน


กวดวิชา เรียนพิเศษ เข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กวดวิชา เรียนพิเศษ เข้ามหาวิทยาลัยมหิดล
กวดวิชา เรียนพิเศษ เข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร
กวดวิชา เรียนพิเศษ เข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบเข้าม.1,ม.4ปี2559

 ด.ช. อภิพงษ์ นามเทพ นักเรียน ม.3 จากโรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย สอบติด ม.4 โรงเรียนปรินส์

 ด.ช. ฟ้าลั่น กัมลาศพิทักษ์ นักเรียน ม.3 จากโรงเรียน สารสาสน์วิเทศล้านนาเชียงใหม่ สอบติด ม.4 โรงเรียน ปรินส์

 ติดยกกลุ่มจ้า ! จากซ้ายไปขวา ด.ญ. พิชญา ทองอินทร์ , ด.ญ.สุรีย์ลักษณ์ สิงคมณี , ด.ญ. ศิรินทิพย์ ปาลี
 
นักเรียน ม.3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สอบติดโควตา ม.4 โรงเรียน วัฒโนทัยพายัพ

 ด.ญ. กานต์รวี เลิศคอนสาร นักเรียน ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สอบติดโควตา โรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย

 ด.ญ. ศิรินันท์ สุรินทร์ นักเรียนม.3 โรงเรียน สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ สอบติด ม.4 โรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย

 ด.ญ. พิชญาดา เพ็ญกุล นักเรียน ม.3 จากโรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์ สอบติด ม.4 โรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย

 

รายชื่อนักเรียนที่สอบติด ม.1 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียน สาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด.ช. ธนกฤต สิทธิบุญทา นักเรียนป.6 จากโรงเรียน สารสาสน์วิเทศล้านนา สอบติด ม.1 โรงเรียนสาธิตมช

ด.ช. เมธานันท์ ชุ่มสุขใจ นักเรียนป.6 จากโรงเรียน พิมานเด็ก สอบติด ม.1 โรงเรียนสาธิตมช.

 

โรงเรียน ยุพราช วิทยาลัยเชียงใหม่

ด.ญ.ณัฏฐา เยาวะบุตร นักเรียนป.6 จาก โรงเรียน วชิราลัย สอบติด ม.1 โรงเรียนยุพราช

ด.ช.ภีมวัสว์ สุขวราห์ นักเรียนป.6 จากโรงเรียน สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ สอบติด ม.1 โรงเรียนยุพราช

ด.ช.สิปปกร หลานคำ นักเรียนป.6 จากโรงเรียน ดารา สอบติด ม.1 โรงเรียนยุพราช

ด.ญ.แผ่นฟ้า น้อยวรรณา นักเรียนป.6 จากโรงเรียน พิมานเด็ก สอบติด ม.1 โรงเรียนยุพราช

ด.ช.กีรติพล กิตติ นักเรียนป.6 จากโรงเรียน สารสาสน์ สอบติด ม.1 โรงเรียนยุพราช

ด.ช.ชิติสรรค์ แสนเกรียง นักเรียนป.6 จากโรงเรียน คำเที่ยงอนุสรณ์ สอบติด ม.1 โรงเรียนยุพราช

 

โรงเรียน วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่

 

ด.ญ. กัญญพัชร ตรีวิทยา นักเรียนป.6 จากโรงเรียน เรยีนา สอบติด ม.1 โรงเรียนวัฒโน

ด.ช.ณัฐวุฒิ ชัยจำรูญพันธ์ นักเรียนป.6 จากโรงเรียน วัดสวนดอก สอบติด ม.1 โรงเรียนวัฒโน

ด.ญ. พรรณภัทร จุลเสฎฐพานิช นักเรียนป.6 จากโรงเรียน อนุบาลเชียงใหม่ สอบติด ม.1 โรงเรียนวัฒโน

ด.ช. นนทพัทธ์ กุยคำ นักเรียนป.6 จากโรงเรียน จิตราวิทยา สอบติด ม.1 โรงเรียนวัฒโน

ด.ญ. อภิญญาวุฒิ ทรายเขียว นักเรียนป.6 จากโรงเรียน จิตราวิทยา สอบติด ม.1 โรงเรียนวัฒโน

 

 รายชื่อนักเรียนที่สอบติด ม.4 ปีการศึกษา 2559

 

โรงเรียน วัฒโนทัยพายัพเชียงใหม่

ด.ช. ชัยรัคศ์ โพธาคำ นักเรียนม.3จากโรงเรียน โกวิทธำรงค์เชียงใหม่ สอบติด ม.4 โรงเรียนวัฒโน

ด.ญ. น้ำฝน ฝั้นคำมา นักเรียนม.3จากโรงเรียน นวมินทราชูทิศพายัพ สอบติด ม.4 โรงเรียนวัฒโน

ด.ญ. ภาณุมาศ คำแหลง นักเรียนม.3จากโรงเรียน วชิราลัย สอบติด ม.4 โรงเรียนวัฒโน

ด.ญ. วรรัตน์ วารีรัตน์ นักเรียนม.3จากโรงเรียน เทพบดินทร์ สอบติด ม.4 โรงเรียนวัฒโน

ด.ญ. ศุมณฑา คำแหลง นักเรียนม.3จากโรงเรียน วชิราลัย สอบติด ม.4 โรงเรียนวัฒโน

ด.ช. เบญธเขตต์ เตชาคำ  นักเรียนม.3จากโรงเรียน โกวิทธำรงค์เชียงใหม่ สอบติด ม.4 โรงเรียนวัฒโน

ด.ญ. ปนัดดา ชิตามิน นักเรียนม.3จากโรงเรียน เทศบาลวัดศรีดอนไชย สอบติด ม.4 โรงเรียนวัฒโน

 

โรงเรียน ยุพราช วิทยาลัยเชียงใหม่

ด.ญ .เพ็ญนภา สาหล้า นักเรียนม.3 จาก โรงเรียน ยุพราช สอบติด ม.4 โรงเรียนยุพราช

ด.ญ. ธิติวรดา พรมมาลี นักเรียนม.3 จาก โรงเรียน ปายวิทยาคาร สอบติด ม.4 โรงเรียนยุพราช

ด.ช. จิตติกร จองหนาน นักเรียนม.3 จาก โรงเรียน ปายวิทยาคาร สอบติด ม.4 โรงเรียนยุพราช

 

สมัครเรียนด่วน  คอร์ส ป.6 สอบเข้า ม.1 , คอร์ส ม.3 สอบเข้า ม.4
รับจำนวนจำกัดเต็มแล้วเต็มเลยค่ะ ได้ผล ต้อง เอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่

 
ผลงาน "เอ็นต้ากวดวิชาเชียงใหม่" ความรู้คือมนต์วิเศษ

ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบเข้าม.1,ม.4ปี2560 article
ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี60 article
ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี59
ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบเข้าม.1,ม.4ปี2558 article
ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี58
ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบเข้าม.1,ม.4 ปี 2557
ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี57
ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี56
ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบเข้า ปี 2556 article
ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบติด ยุพราช
ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบติด วัฒโน
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ สอบติด สาธิตมช.
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ สอบติด สาธิตมช.
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ สอบติด สาธิตมช.
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ สอบติด สาธิตมช.
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ สอบติด สาธิตมช.
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ สอบติดห้องเรียนพิเศษวิทย์ ยุพราช
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ สอบ ติด EP ยุพราช
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ สอบติด EP วัฒโนเชียงใหม่ article
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ สอบติด สาธิตมช. article
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ สอบติด สาธิตมช. article
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ ติดยุพราช
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ ติดยุพราช
เด็กเอ็นต้ากวดวิชา ติดวัฒโน
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ ติดยุพราช
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ ติดวัฒโน
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ ติดยุพราช
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ ติดยุพราช
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ ติดวัฒโน
มากกว่า คำว่า "สุดยอดกวดวิชา"
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ ติดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ ยุพราช article
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ ติดมงฟอร์ตวิทยาลัย article
MOS สอบติดห้อง KING โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย article
มากกว่าคำว่า "กวดวิชา" ภาค 2
เด็กลำปางครับ ชอบเอ็นต้ากวดวิชาครับ เยี่ยมสุดๆ
กวดวิชาเชียงใหม่ สอนสด ที่ดีที่สุด
ดาว+เดือน คอร์ส Summer52
เด็กม.2ขึ้นม.3 คอร์สSUMMER52
เด็ก Summer'52 ครับ เลือก เอ็นต้ากวดวิชาเชียงใหม่ article
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ ติดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย article
น้อง เยลลี่ได้ 4.00Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ENTAชำนาญกวดวิชาเชียงใหม่ สอนสด เรียนพิเศษ ติวเข้ม ดีที่สุดในเชียงใหม่
ที่อยู่ :  เลขที่ 22/10 ถนนอารักษ์ ซอย 5 :  ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ 50200
     มือถือ : 08-9955-8667
กวดวิชา ติวเข้มเข้ามหาวิทยาลัย ต้องสถาบันเอ็นต้ากวดวิชาเชียงใหม่เท่านั้น ดีที่สุดในเชียงใหม่