ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กวดวิชาเชียงใหม่ เดือนเมษายน
dot
bulletขึ้น ม.3 เรียนเมษายน
bulletขึ้น ม.4 ขึ้น ม.5 เรียนเมษายน
bulletขึ้น ม.6 เตรียมสอบ เรียนเมษายน
dot
กวดวิชาเชียงใหม่ เดือนมีนาคม
dot
bulletสอบเข้า ม.1 ม.4 มีนาคม
bulletฟื้นฟูความรู้ ม.4-ม.5 ,กวดวิชาล่วงหน้าม.6 มีนาคม
dot
กวดวิชาเชียงใหม่ เทอม 2
dot
bulletกวดวิชา ป.4 ป.5 ป.6
bulletกวดวิชา ม.1 ม.2 ม.3
bulletกวดวิชา เรียนยกแก็งค์
dot
กวดวิชาเชียงใหม่ปิดเทอมตุลาคม
dot
bulletกวดวิชาสอบเข้า ม.1,ม.4
bulletเรียนกลุ่มเล็ก(ช่วงเดือนตุลาคม)
dot
กวดวิชาเชียงใหม่ เทอม1
dot
bulletเทอม1 ป.4-5-6
bulletเทอม1 ม.1-2-3
bulletเทอม1 เรียนกลุ่มเล็ก
dot
สิ่งที่จะได้เจอ ที่ ENTA กวดวิชา
dot
bulletเพื่อนใหม่+กวดวิชา
bulletโปรโมชั่น กวดวิชา
bulletความสำเร็จ กวดวิชา
bulletคำถามที่ถามบ่อย FAQ
dot
สมัครรับข่าวสารการศึกษา ..... ตารางกวดวิชา โปรโมชั่นพิเศษ

dot
dot
รวมลิงก์น่าสนใจ
dot
bulletตารางเทอม 1
bulletตารางเรียน SUMMER
bulletตารางเทอม 2
bulletตารางตุลาคม
bulletมาวัด IQ กัน


กวดวิชา เรียนพิเศษ เข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กวดวิชา เรียนพิเศษ เข้ามหาวิทยาลัยมหิดล
กวดวิชา เรียนพิเศษ เข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร
กวดวิชา เรียนพิเศษ เข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบเข้าม.1,ม.4ปี2560 article

 

 
Detect language » Thai
 

 ด.ช. ชยุต จันทร์เจริญ นักเรียน ม.3 จากโรงเรียน จักรคำคณาทร(ลำพูน) สอบติด ม.4 โรงเรียน มงฟอร์ต

ด.ญ.ธมลวรรณวรสิทธิดำรง,ด.ญ.ชุติกาญจน์ ดาวสดใส,ด.ช.กานต์ชนม์ กริชนิกรกุล
นักเรียน ม.3 จากโรงเรียน ปรินส์ สอบติด ม.4 โรงเรียน ปรินส์ (สายวิทย์) ติดยกแก๊งค์ จ้า....

 ด.ช. พัทธดนย์ อุทธิยา ม.3 จากโรงเรียน ดาราวิทยาลัย สอบติด ม.4 โรงเรียน ยุพราช (ห้องพิเศษวิทย์)

 

รายชื่อนักเรียนที่สอบติด ม.1 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียน สาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด.ช. กรกฤต กาใจ นักเรียนป.6 จากโรงเรียน อนุศิษญ์วิทยา สอบติด ม.1 โรงเรียนสาธิตมช

ด.ญ. ชุติกาญจน์ คำพีระเมา นักเรียนป.6 จากโรงเรียน สวรรคโลก สอบติด ม.1 โรงเรียนสาธิตมช

ด.ญ. ศิขริน ศรีจา นักเรียนป.6 จากโรงเรียน เรยีนาสอบติด ม.1 โรงเรียนสาธิตมช

 
Detect language » Thai
 

 

โรงเรียน ยุพราช วิทยาลัยเชียงใหม่

ด.ช. ศิริพงษ์ ปกปิงเมือง นักเรียนป.6 จาก โรงเรียน อนุบาลเชียงใหม่ สอบติด ม.1 โรงเรียนยุพราช

ด.ญ. ชนัญชิตา จันทร์สม นักเรียนป.6 จาก โรงเรียน ดาราวิทยาลัย สอบติด ม.1 โรงเรียนยุพราช

ด.ญ. ถิรภัทร ปริยาพร นักเรียนป.6 จาก โรงเรียน อนุบาลหนองป่าครั่ง สอบติด ม.1 โรงเรียนยุพราช

ด.ญ. ชนัญชิตา จันทร์สม นักเรียนป.6 จาก โรงเรียน ดาราวิทยาลัย สอบติด ม.1 โรงเรียนยุพราช

ด.ญ. นภัสนันท์ มานุษยานนท์ นักเรียนป.6 จาก โรงเรียน พระหฤทัย สอบติด ม.1 โรงเรียนยุพราช

ด.ญ. วริศรา ศรีคำแปง นักเรียนป.6 จาก โรงเรียน อนุบาลเชียงใหม่ สอบติด ม.1 โรงเรียนยุพราช

ด.ญ. เมธาวี -  นักเรียนป.6 จาก โรงเรียน เทศบาลดอกเงิน สอบติด ม.1 โรงเรียนยุพราช

ด.ช. ณัฐภัทร ชัยมงคล นักเรียนป.6 จาก โรงเรียน อนุบาลเชียงใหม่ สอบติด ม.1 โรงเรียนยุพราช

ด.ญ. พรญานี คำผิว นักเรียนป.6 จาก โรงเรียน พุทธิโศภณ สอบติด ม.1 โรงเรียนยุพราช

ด.ญ. ยศวดี ลิขิตอำไพ นักเรียนป.6 จาก โรงเรียน อนุบาลเชียงใหม่ สอบติด ม.1 โรงเรียนยุพราช

ด.ช. ศิวกร อุตโม นักเรียนป.6 จาก โรงเรียน อนุบาลเชียงใหม่ สอบติด ม.1 โรงเรียนยุพราช

ด.ช. เมฆินทร์ อัครเทวาทินทร์ นักเรียนป.6 จาก โรงเรียน วารี สอบติด ม.1 โรงเรียนยุพราช

ด.ช. ธีรวัฒน์ ลีลาศีลธรรม นักเรียนป.6 จาก โรงเรียน สารสาสน์ สอบติด ม.1 โรงเรียนยุพราช

 

โรงเรียน วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่

 ด.ช. ภาคิน อินแถลง นักเรียนป.6 จากโรงเรียน พุทธิโศภณ สอบติด ม.1 โรงเรียนวัฒโน

ด.ญ. ภัทรกร อินทรนันท์ นักเรียนป.6 จากโรงเรียน ดารา สอบติด ม.1 โรงเรียนวัฒโน

 ด.ญ. กมลมาศ ใจศิลป์ นักเรียนป.6 จากโรงเรียน โกวิทธำรงค์เชียงใหม่ สอบติด ม.1 โรงเรียนวัฒโน

 ด.ช. กฤษฎิ์ เขื่อนแก้ว นักเรียนป.6 จากโรงเรียน อนุบาลเชียงใหม่ สอบติด ม.1 โรงเรียนวัฒโน

 ด.ญ. แพรวพราว ธัญญแก้ว นักเรียนป.6 จากโรงเรียน พุทธิโศภณ สอบติด ม.1 โรงเรียนวัฒโน

 ด.ญ. ณัฎนันท์ บุญคง นักเรียนป.6 จากโรงเรียน เทพบดินทร์ สอบติด ม.1 โรงเรียนวัฒโน

ด.ญ. เขลางค์รัก จองแอ นักเรียนป.6 จากโรงเรียน พระหฤทัย สอบติด ม.1 โรงเรียนวัฒโน

 ด.ญ. ณัฐพิน วรินทร์สุวรรณ นักเรียนป.6 จากโรงเรียน สุวรรณราษฎร์ สอบติด ม.1 โรงเรียนวัฒโน

 

  รายชื่อนักเรียนที่สอบติด ม.4 ปีการศึกษา 2560

 

โรงเรียน ยุพราช วิทยาลัยเชียงใหม่

ด.ญ. จีรนันท์ ทะเจริญ นักเรียนม.3 จาก โรงเรียน ยุพราช สอบติด ม.4 โรงเรียนยุพราช

ด.ช. ธีรพงษ์ แก้วใจ นักเรียนม.3 จาก โรงเรียน มงฟอร์ต สอบติด ม.4 โรงเรียนยุพราช

ด.ช. ปริญญา วงษา นักเรียนม.3 จาก โรงเรียน ยุพราช สอบติด ม.4 โรงเรียนยุพราช

ด.ช. ศราวุธ บัวหล้า นักเรียนม.3 จาก โรงเรียน บ้านหนองปลามัน สอบติด ม.4 โรงเรียนยุพราช

ด.ช. อภินันท์ พัทยาวรรณ นักเรียนม.3 จาก โรงเรียน สรรพวิทยาคม สอบติด ม.4 โรงเรียนยุพราช

ด.ช. เมธาวัฒน์ ไกรพันธ์ นักเรียนม.3 จาก โรงเรียน ยุพราช สอบติด ม.4 โรงเรียนยุพราช

ด.ญ. มัยญาวี หินเดช นักเรียนม.3 จาก โรงเรียน กาวิละ สอบติด ม.4 โรงเรียนยุพราช

ด.ญ. ณัฐกฤตา จินาวงค์ นักเรียนม.3 จาก โรงเรียน พระหฤทัย สอบติด ม.4 โรงเรียนยุพราช

ด.ช. ถิรนัทธ์ ปริยาพร นักเรียนม.3 จาก โรงเรียน ยุพราช สอบติด ม.4 โรงเรียนยุพราช

ด.ช. ธีรภัทร กันธรรม นักเรียนม.3 จาก โรงเรียน ยุพราช สอบติด ม.4 โรงเรียนยุพราช

ด.ญ. พิมพ์ชนก สุนทรพันธุ์ นักเรียนม.3 จาก โรงเรียน วชิรวิทย์ สอบติด ม.4 โรงเรียนยุพราช

ด.ญ. ลักษิกา สุทิศ นักเรียนม.3 จาก โรงเรียน วัฒโน สอบติด ม.4 โรงเรียนยุพราช

ด.ช. ศุภกร ชังปลื้ม นักเรียนม.3 จาก โรงเรียน ดารา สอบติด ม.4 โรงเรียนยุพราช

ด.ช. อิงค์ นุสิทธิ์ นักเรียนม.3 จาก โรงเรียน ปรินส์ สอบติด ม.4 โรงเรียนยุพราช

ด.ช. ศราวุธ บัวหล้า นักเรียนม.3 จาก โรงเรียน แม่ริมวิทยาคม สอบติด ม.4 โรงเรียนยุพราช

ด.ญ. สุชญา แสนเสมอ นักเรียนม.3 จาก โรงเรียน ยุพราช สอบติด ม.4 โรงเรียนยุพราช

 

โรงเรียน วัฒโนทัยพายัพเชียงใหม่

ด.ญ. รุ่งจิรา แสงจันทร์ นักเรียนม.3จากโรงเรียน เทศบาล5 เชียงราย สอบติด ม.4 โรงเรียนวัฒโน

ด.ญ. สาริดา พรรณธีรกุล นักเรียนม.3จากโรงเรียน ห้องสอนศึกษา สอบติด ม.4 โรงเรียนวัฒโน

ด.ฐ. ศิริลักษณ์ กันธาซาว นักเรียนม.3จากโรงเรียน พัฒนวิทย์ สอบติด ม.4 โรงเรียนวัฒโน

 

สมัครเรียนด่วน  คอร์ส ป.6 สอบเข้า ม.1 , คอร์ส ม.3 สอบเข้า ม.4
รับจำนวนจำกัดเต็มแล้วเต็มเลยค่ะ ได้ผล ต้อง เอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่

 
Detect language » Thai
 
 
Detect language » Thai
 
 
Detect language » Thai
 
 
Detect language » Thai
 
 
Detect language » Thai
 
 
Detect language » Thai
 
 
Detect language » Thai
 ผลงาน "เอ็นต้ากวดวิชาเชียงใหม่" ความรู้คือมนต์วิเศษ

ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี60 article
ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบเข้าม.1,ม.4ปี2559
ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี59
ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบเข้าม.1,ม.4ปี2558 article
ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี58
ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบเข้าม.1,ม.4 ปี 2557
ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี57
ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี56
ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบเข้า ปี 2556 article
ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบติด ยุพราช
ผลงานเด็กเอ็นต้ากวดวิชาสอบติด วัฒโน
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ สอบติด สาธิตมช.
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ สอบติด สาธิตมช.
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ สอบติด สาธิตมช.
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ สอบติด สาธิตมช.
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ สอบติด สาธิตมช.
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ สอบติดห้องเรียนพิเศษวิทย์ ยุพราช
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ สอบ ติด EP ยุพราช
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ สอบติด EP วัฒโนเชียงใหม่ article
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ สอบติด สาธิตมช. article
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ สอบติด สาธิตมช. article
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ ติดยุพราช
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ ติดยุพราช
เด็กเอ็นต้ากวดวิชา ติดวัฒโน
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ ติดยุพราช
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ ติดวัฒโน
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ ติดยุพราช
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ ติดยุพราช
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ ติดวัฒโน
มากกว่า คำว่า "สุดยอดกวดวิชา"
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ ติดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ ยุพราช article
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ ติดมงฟอร์ตวิทยาลัย article
MOS สอบติดห้อง KING โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย article
มากกว่าคำว่า "กวดวิชา" ภาค 2
เด็กลำปางครับ ชอบเอ็นต้ากวดวิชาครับ เยี่ยมสุดๆ
กวดวิชาเชียงใหม่ สอนสด ที่ดีที่สุด
ดาว+เดือน คอร์ส Summer52
เด็กม.2ขึ้นม.3 คอร์สSUMMER52
เด็ก Summer'52 ครับ เลือก เอ็นต้ากวดวิชาเชียงใหม่ article
เด็กเอ็นต้า กวดวิชาเชียงใหม่ ติดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย article
น้อง เยลลี่ได้ 4.00Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ENTAชำนาญกวดวิชาเชียงใหม่ สอนสด เรียนพิเศษ ติวเข้ม ดีที่สุดในเชียงใหม่
ที่อยู่ :  เลขที่ 22/10 ถนนอารักษ์ ซอย 5 :  ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ 50200
     มือถือ : 08-9955-8667
กวดวิชา ติวเข้มเข้ามหาวิทยาลัย ต้องสถาบันเอ็นต้ากวดวิชาเชียงใหม่เท่านั้น ดีที่สุดในเชียงใหม่